Niekoľko ukážok systému

Mobilná aplikácia

Majte zákazníkov nablízku vďaka mobilnej aplikácii
 • Možnosť vidieť svoje objednávky
 • Možnosť vidieť svoju históriu návštev
 • Zobrazuje zakúpený kredit
 • Možnosť zakúpiť kredit pomocou kreditnej karty
 • Možnosť objednávky na skupinové aktivity online
 • Zobrazuje návštevnosť centra v reálnom čase
 • Pripomienky na objednané aktivity pomocou notifikácie
 • Notifikácie v prípade uvoľnenia termínu na danú službu
 • Možnosť pridať si do aplikácie viacero prevádzok

Cenník

Prvých 30 dní máte zdarma
 • objednávkový online systém s možnosťou výberu platby
 • automatický plánovač aktivít
 • automatické počítanie výplat
 • automatické generovanie notifikácií
 • databáza klientov
 • klubový a kreditový systém
 • elektronicke permanentky
 • elektronická peňaženka
 • interaktívne vyhľadávanie
 • možnosť spravovať rôzne prevádzky a právne entity v jednom učte
 • vytváranie a predaj produktových balíčkov
 • súhrny štatistiky
 • databáza zamestnancov: platy, dochádzka, správa pracovného času
 • nastavenie globálnych pokút, ktoré sa dajú prispôsobovať jednotlivým aktivitám
 • databáza klientov
 • interaktívne vyhľadávanie
 • možnosť spravovať rôzne prevádzky a právne entity v jednom účte
 • klubový a kreditový systém
 • elektronicke permanentky
 • elektronická peňaženka
 • súhrny štatistiky
 • soláriá: vytváranie a menežovanie aktivít, sumár jednotlivých solárií
Fitness Centrá
 • objednávkový online systém s možnosťou výberu platby
 • automatický plánovač aktivít
 • automatické počítanie výplat
 • automatické generovanie notifikácií
 • databáza klientov
 • klubový a kreditový systém
 • elektronicke permanentky
 • elektronická peňaženka
 • interaktívne vyhľadávanie
 • možnosť spravovať rôzne prevádzky a právne entity v jednom učte
 • vytváranie a predaj produktových balíčkov
 • súhrny štatistiky
 • databáza zamestnancov: platy, dochádzka, správa pracovného času
 • nastavenie globálnych pokút, ktoré sa dajú prispôsobovať jednotlivým aktivitám
Solária
 • databáza klientov
 • interaktívne vyhľadávanie
 • možnosť spravovať rôzne prevádzky a právne entity v jednom účte
 • klubový a kreditový systém
 • elektronicke permanentky
 • elektronická peňaženka
 • súhrny štatistiky
 • soláriá: vytváranie a menežovanie aktivít, sumár jednotlivých solárií

Vyskúšajte Tinas

Vyskúšajte systém Tinas a zefektívnite chod svojho centra

Odoslaním objednávky súhlasíte so spracovaním osobných údajov.